Howard Johnson Huaihai Hotel Shanghai

No. 1 Fenyang Road,Xuhui District,Shanghai,Shanghai

Howard Johnson Huaihai Hotel ShanghaiOver view
All Photos

Howard Johnson Huaihai Hotel Shanghai

No. 1 Fenyang Road,Xuhui District,Shanghai,Shanghai